Selecteer een pagina

Samenwerking binnen de geboortezorg tussen 1e en 2e lijn in de regio Helmond

door | 17 okt 2017 | 0 Reacties

Zodra we denken aan samenwerken binnen de Integrale Geboortezorg, denkt iedereen aan gynaecologen, 1e lijns verloskundigen, kinderartsen, ziekenhuis en Kraamzorg. Zelden horen of spreken we over de rol van de klinisch verloskundigen.

Verbazing­wekkend als we bedenken dat zij vaak DE schakel zijn binnen de hele integrale zorg. Deze collega’s zijn dan wel in dienst van de ziekenhuizen, echter hun verloskundige integrale rol is van enorme waarde.
Dit was een van de aanleidingen waarom we in de regio Helmond (waar de Geboorte­zorg als enige in het land integraal georganiseerd en ingekocht wordt) de verloskundige inter­collegiale visie zijn gaan bespreken.

Na de meningen te hebben geïnventariseerd in een anonieme enquête is er een bijeenkomst georganiseerd tussen de 1e en 2e lijns verlos­kundigen. In de enquête werd de visie gepeild omtrent de kijk op het vak verloskunde, de huidige samen­werking en de integrale geboortezorg. 

Maar ook wat zien we als bedreigingen en wat zijn de kansen van de integrale geboortezorg voor zowel de 1e als de 2e lijn.

Tijdens een goed bezochte avond hebben we de enquête samen besproken. Wat zeer bewonderens­waardig was dat er een open dialoog was. We zijn tot de conclusie gekomen dat we als beroepsgroep elkaar kunnen en dienen te versterken zowel in ons kennen als in ons kunnen.

Een aantal punten kwamen duidelijk naar voren waaronder de bewaking van de fysiologie. Dit is een taak voor alle verloskundigen in de regio. Daarnaast is substitutie binnen de verloskundige zorg een belangrijk aandachts­gebied voor de toekomst.

Gezien de gezellige, laag­drempelige maar bovenal leerzame avond is er afgesproken deze avond zeker voort te zetten.

Pin It on Pinterest

Share This