Selecteer een pagina

Disclaimer

De door Coöperatieve Vereniging voor Verloskundigen regio Helmond U.A. (de Coöperatie) op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Kamer van Koophandel

De Coöperatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 00000000.

Inhoud

Voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Coöperatie kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De Coöperatie en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De Coöperatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door De Coöperatie worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van De Coöperatie.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van De Coöperatie omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Pin It on Pinterest