Selecteer een pagina

Missie & Visie

De eerstelijns verloskundigenpraktijken hebben zich verenigd in een aanspreekbare organisatie en vormt zo een sterke partij binnen de geboortezorgketen in de regio Helmond.

Op deze wijze kunnen we de eerstelijns verloskundige werkwijze ten aanzien van zwangerschap en geboorte promoten en werken aan een afname van medicalisering in de geboortezorg.

Door onze krachten te bundelen laten we zwangere optimaal gebruik maken van de toegevoegde waarde die eerstelijns verloskundige zorg kan bieden.

Goede zorg kan geleverd worden door goed overleg en afstemming met de ketenpartners.

Onze uitgangspunten hierbij zijn

  • Wat in de eerstelijn kan moet daar blijven
  • Kwalitatief goede zorg staat voorop
  • Zorg dichtbij de cliënt (verloskundigenpraktijk). In de praktijk als dit kan, bovenpraktijks als dit kwalitatief beter is of alleen bovenpraktijks te realiseren is.
  • Behoud van uniciteit en zelfstandigheid van iedere verloskundigenpraktijk
  • Als eerstelijns verloskundigen de regie hebben, behouden en uitbreiden aangaande verloskundige zorg in de regio
  • Proactief samenwerken

Pin It on Pinterest

Share This