Selecteer een pagina

Projecten & Werkgroepen

De verloskundigen coöperatie regio Helmond heeft de volgende werkgroepen opgericht waarin actief deelgenomen wordt door de leden

Scholing

Deze werkgroep initieert en coördineert de scholingen die wij als coöperatie volgen. Zij organiseren structureel het methodisch inter­collegiaal overleg. Plannen en coördineren gezamenlijke bijscholingen binnen de coöperatie en met andere ketenpartners.

Vakinhoudelijk

Deze werkgroep houdt zich bezig met vakinhoude­lijke visie­vorming en ondersteuning in de uitvoering hiervan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande onderzoeks­literatuur en cijfers. Indien nodig zal aanvullend (cijfer)onderzoek worden gedaan door de werkgroep waarbij mogelijkheden voor samenwerking met opleidingen/promovendi overwogen wordt.
w

In- en externe communicatie

De werkgroep verzorgd de communicatie van de coöperatie. Zodat voor de samen­werkings­partners en alle andere geïnteres­seerden zichtbaar is wie we zijn en waar we voor staan. Zij zijn o.a. verant­woordelijk voor de website en PR.

De coöperatie participeert actief in het Verloskundig Samenwerkings Verband regio Helmond. We werken met alle andere geboortezorgverleners samen in ‘JIJWIJ’. Binnen de organisatie ‘JIJWIJ’ zijn er werkgroepen opgericht waar alle leden van de coöperatie actief in deelnemen.

Pin It on Pinterest

Share This